• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Privacy beleid

Privacy beleid Megadumpeindhoven.nl

Versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-12-2021.

Megadump Eindhoven respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie me t onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van autoriteit persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsten wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voorzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): Megadumpeindhoven.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De Beheerder”): De directie.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website ven het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedereen reproductie, herhalen, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of schets een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden, indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordlijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om u apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd.

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij ten gevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificateur of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestelling. Afhankelijk van het doeleinde worden de gegevens verschillende periodes bewaard. Maximaal oplopend tot 7 jaar in het voorbeeld van geplaatste en afgeronde orders i.v.m. belasting, garantie of andere claim gevoeligheid.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kun deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

Alleen inzage is ook mogelijk door in te loggen op de site met de door u eerder aangemaakt inloggegevens. Mocht u niet meer beschikken over deze gegevens dan kunnen deze worden opgevraagd met onderstaande bijvoegingen via [email protected]

Ieder verzoek daartoe dient  te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van de enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen kunt u op elke ontvangen aanbieding kiezen voor de functie “uitschrijven voor nieuwsbrief”. Tevens kunt u een mail naar het volgende adres sturen: [email protected]

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van 31 dagen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Google Analytics
  • Facebook
  • Barilliance

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie en inloginformatie

Analytische cookies_ om inzage te krijgen in het bezoek van de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert  u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van 31 dagen. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende linkt te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Lelystad is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Megadumpeindhoven.nl

Megadump Eindhoven
Boschdijk 944
5627 AC Eindhoven
040-741 00 41
[email protected]

 

DISCLAIMER

Hoewel wij onze uiterste best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website of de producten die wij aanbieden. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Indien u twijfelt over de juiste kleur, vorm, afmetingen, garanties, toepassing of kwaliteit, vraag dan tevoren per mail meer informatie of een monster aan. De kosten van een monster worden bij een latere bestelling in mindering gebracht.

Megadumpeindhoven COOKIEBELEID

 

Dit cookiebeleid (“Beleid”) beschrijft de verschillende types cookies en vergelijkebare technologieën die worden gebruikt op Megadumpeindhoven.nl (de “Website”) van Megadumpeindhoven B.V. Van tijd tot tijd passen wij dit Beleid aan, bijvoorbeeld na een aanpassing van de website, of een verandering van de regelgeving. Bovenaan dit Beleid is aangegeven op welk moment dit Beleid voor het laatst is aangepast. Wijzigingen in dit Beleid gelden vanaf het moment dat het gewijzigde Beleid beschikbaar is op of via de Website.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via e-mail [email protected], of per post op het volgende adres: Megadump Eindhoven, Boschdijk 944 5627 AC Eindhoven.

 

1 / Wat zijn cookies en vergelijkbare technologieën?

Cookies zijn een standaardonderdeel van websites, die ons in staat stellen om kleine hoeveelheden data op uw computer of apparaat op te slaan. Hiermee kunnen wij inzicht krijgen in de onderdelen van de Website die veel worden gebruikt, en de onderdelen die verbeterd kunnen worden. Hiervoor gebruiken wij ook andere technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals Flash Local Shared Objects (ook wel Flash cookies genoemd) of pixel tags.

U kunt kiezen of u het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën wilt toestaan via uw browser, of door het aanpassen van uw instellingen voor de Website (zoals omschreven in paragraaf 3 van dit Beleid). Let op: als u ervoor kiest om cookies en vergelijkbare technologieën uit te schakelen, dan werkt de Website mogelijk minder goed, of functioneren bepaalde onderdelen van de Website mogelijk niet.

 

2 / Welke cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken wij?

In deze paragraaf geven wij een opsomming van de verschillende typen cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt op de Website. Voor zover uw persoonsgegevens worden verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën is ons Privacybeleid https://www.megadumpeindhoven.nl/service/privacy-policy/ van toepassing, in aanvulling op dit Beleid.

 

Noodzakelijke Cookies. Noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat u de Website kunt bezoeken en gebruik kunt maken van de content van de Website. Zonder noodzakelijke cookies werkt de Website niet, of niet zo goed als wij zouden willen, en kunt u mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruik maken.

Naam

Doel

Geldigheid

Geplaatst door

session_id

Het sessie ID van de bezoeker

 

Lightspeed

 

Analytics Cookies. Analytics cookies verzamelen gegevens over de kwaliteit, effectiviteit en uw gebruik van de Website. Dit stelt ons in staat de werking van de website te verbeteren. Analytische cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om te zien wat de meestbezocht pagina’s van de website zijn en welke advertenties leiden tot de aankoop van een product. Dit stelt ons in staat om algemene patronen te herkennen in het gebruik van de Website, en niet in uw specifieke gebruik van de website. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om het verkeer van en naar de Website te analyseren, maar doen dit niet op individueel niveau.

Naam

Doel

Geldigheid

Geplaatst door

_ga, utma, utmb, utmc, utmv, utmz

Het meten van het gebruik van de Website via Google Analytics

2 jaar

Google

_gid

Het meten van het gebruik van de Website via Google Analytics

2 dagen

Google

 

Marketing Cookies. Marketing cookies worden gebruikt om advertenties te laten zien die zijn afgestemd op uw interesses, of voor het beheren van onze advertenties. Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de Website en andere websites, om u te kunnen voorzien van gerichte advertenties.

Naam

Doel

Geldigheid

Geplaatst door

Fr

Het tonen van relevante advertenties op Facebook op basis van bekeken producten

3 maanden

Facebook

Klik hier voor het Privacybeleid van Facebook

IDE

Het tonen van relevante advertenties op het Doubleclick netwerk op basis van bekeken producten

2 jaar

Doubleclick

Klik hier voor meer informatie over de Doubleclick cookies

MUID

Het tonen van relevante advertenties op het Bing netwerk op basis van bekeken producten

2 jaar

Bing

Klik hier voor het Privacybeleid van Bing

cbar_lvt, cbar_rec_clk, cbar_sess, cbar_sess_pv

Het personaliseren van content op basis van het gebruik van de Website met Barilliance

1 jaar

Barilliance

Klik hier voor het Privacybeleid van Barilliance

cbar_uid

Het personaliseren van content op basis van het gebruik van de Website met Barilliance

Einde sessie

Barilliance

Klik hier voor het Privacybeleid van Barilliance

CONSENT

Het tonen van relevante advertenties op Google Adwords op basis van bekeken producten

20 jaar

Google

Klik hier voor meer informatie over de cookies van Google

NID

Het tonen van relevante advertenties op Google Adwords op basis van bekeken producten

6 maanden

Google

Klik hier voor meer informatie over de cookies van Google

TT2_

Het belonen van de affiliate publishers van Tradetracker

1 jaar

Tradetracker

Klik hier voor het Privacybeleid van Tradetracker

TTS_

Het belonen van de affiliate publishers van Tradetracker

Einde sessie

Tradetracker

Klik hier voor het Privacybeleid van Tradetracker

Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics, wat gebruik maakt van cookies en vergelijkbare technologieën om informatie over het gebruik van de Website te verzamelen en te analyseren, en om te rapporteren over activiteiten en trends. Google Analytics kan ook informatie verzamelen over uw gebruik van andere websites, apps en andere online content. U kunt meer informatie vinden over Google Analytics op www.google.com/policies/privacy/partners/, en u kunt Google Analytics uitzetten door de add-on voor uw browser te downloaden via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Browser- of Apparaatinformatie. Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld door uw browser of apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC) adres, computer type (bijvoorbeeld Windows of Apple), schermresolutie, type en versie besturingssysteem, fabrikant en model van uw apparaat, taal, browsertype en de naam en versie van de Website die u gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert.

 

Locatie. Wij verzamelen de locatie van uw apparaat via, bijvoorbeeld, satelliet, mobiele telefonie of WiFi signalen. We gebruiken de locatie van uw apparaat om u gepersonaliseerde diensten en content te bieden, afhankelijk van uw locatie. We delen de locatie van uw apparaat met onze marketingpartners om hen in staat te stellen om advertenties beter te personaliseren en om de effectiviteit van hun advertenties te bestuderen. In sommige gevallen kunt u het delen van uw locatie toestaan of weigeren via uw apparaat. Let op: indien u het delen van uw locatie weigert, kunnen wij en onze marketing partners u mogelijk niet voorzien van gepersonaliseerde services en content.

 

3 / Hoe ga ik om met cookies en vergelijkbare technologieën?

U kunt uw instellingen voor cookies en vergelijkbare technologieën hier aanpassen: [link]. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door de Website toestaan of weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Meer informatie over het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de aanbieder van uw browser, of via het ‘help’ menu. Voor informatie over veelgebruikte browsers kunt u ook hier terecht. Let op: als u cookies en vergelijkbare technologieën uitschakelt, dan werken mogelijk niet alle onderdelen van de Website zoals bedoeld.

 

Als u de cookies wilt verwijderen die door de door u bezochte websites zijn opgeslagen, dan kunt u één van de volgende programma’s gebruiken om deze cookies te verwijderen: